אמנון ותמר
 
אמנון ותמר

מי אנחנו
?מי אנחנו

הסבר השיטה
הסבר השיטה

הסברים + דוגמא לאופן מילוי השאלון
הסברים + דוגמא

הרשמה ומילוי שאלון
מילוי שאלון

טיולים,מסיבות,והרצאות
פעילויות

כתבו לנו
כתבו לנו
:מילוי השאלון הינו פשוט מאד, להלן שתי דוגמאות אשר תמחשנה זאת:דוגמא א

במהלך השבוע אני מתגוררת בחיפה והסביבה לימודים/עבודה וכו ובסופ"ש בת"א והסביבה. אינני מעוניינת לחלוטין להכיר בחורים מאיזור הדרום, מבחינתי אפשר להכיר בחורים מאיזור ירושלים והסביבה, איזור הצפון, השפלה, השרון והעמקים, אך רצוי שהם יהיו מאיזור חיפה והסביבה או מאיזור ת"א והסביבה. חשיבות שאלה זו גבוהה מאד מבחינתי ולכן משקלה 3

משקל השאלה רצוי/ה אפשרי/ת פסול/ה לחלוטין אני
מגורים/לפחות יומיים בשבוע
0 ת''א והסביבה
1 ירושלים והסביבה
2 חיפה והסביבה
3 איזור הצפון
העמקים/עפולה והסביבה
השרון/חדרה, נתניה והסביבה
השפלה/אשדוד והסביבה
איזור הדרום

:דוגמא ב

אני לא מעשן בכלל, אינני מעוניין לחלוטין להכיר בחורות המעשנות קבוע או המעשנות לעיתים קרובות, אפשר מבחינתי להכיר בחורות המעשנות לעיתים רחוקות, אך רצוי שאכיר בחורות שאינן מעשנות בכלל. חשיבות שאלה זו גבוהה עבורי (אם כי אינה מקסימלית) ולכן משקלה 2

משקל השאלה רצוי/ה אפשרי/ת פסול/ה לחלוטין אני
הרגלי עישון
0 לא מעשן/ת בכלל
1 מעשן/ת לעיתים רחוקות מאד
2 מעשן/ת לעיתים קרובות
3 מעשן/ת קבוע


> עם קבלת השאלון, אנו נסרוק את מאגר המנויים ונשלוף עבורך שמות, פרטים וטלפונים של בני/ות זוג מתאימים/ות המעוניינים כמוך ביצירת קשר, ובני/ות זוג פוטנציאלים יקבלו אותך ברשימותיהם/ן. ברשימות מופיע רק שם פרטי, גיל, איזור מגורים, עיסוק, טלפון, תחביבים ומידת התאמה. לא מופיעים פרטים מזהים כלשהם כגון שם משפחה, כתובת, ישוב וכד
מנוי/ה נכבד: חברת "אמנון ותמר - מאגרי מידע" עושה כל שביכולתה לספק שרות איכותי, אמין וחף מטעויות, על מנת להגיע להתאמות הגבוהות ביותר בין בני זוג. יחד עם זאת, החברה לא תישא בנזקים אשר עלולים להיגרם ללקוח עקב מתן השירות ו/או הפסקתו ו/או עקב השימוש בשרות ו/או חוסר האפשרות להשתמש בשירות ו/או עקב מידע מוטעה שנמסר לה ע"י אחרים ו/או עקב טעויות אנוש בניתוח והקלדת המידע. האמור לעיל חל על כל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם ללקוח או לצד ג' כלשהו עקב התקשרות בין הלקוח לחברה, וכולל בין השאר אך מבלי לגרוע, נזק ישיר או עקיף מפגיעה גופנית או נפשית, אובדן רווחים, וכל נזק אחר. הלקוח אחראי בלעדית לנכונות ואמיתות המידע המופיע בשאלון ופוטר בזאת את החברה מכל אחריות הנובעת בין במישרין ובין בעקיפין, מהמידע אשר מופיע בשאלון ו/או הנובע מהסתמכות צדדים שלישיים על המידע הנ"ל. למרות האמור לעיל, במידה ותיקבע חבות של החברה כלפי הלקוח ע"י ערכאה שיפוטית, מינהלית ו/או ע"י גוף אחר כלשהו, תהיה חבותה של החברה מוגבלת לסכום אשר שולם בפועל עבור השירות שסופק ע"י החברה. החברה תהיה רשאית לבטל ו/או להשהות לאלתר את מתן השירותים ללקוח, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה אשר יש לה יסוד להניח כי הופרו הוראות החברה ו/או הוראות כל דין. מילוי השאלון ע"י הלקוח מהווה הסכמה לתנאי השרות שלעיל


לדף הבית
 
שאלון